จิตบำบัดและการปรับสมดุลและเสนอภาพรวมที่ครอบคลุม

ด้วยการเติบโตของจิตบำบัดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะเราต้องเห็นการบำบัดแบบ ‘มาถึงอายุ’ ในระดับใหญ่ มีหนังสือและบทความมากมายที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้จิตบำบัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบำบัดประเภทใดที่เหมาะสมกับบุคคลเมื่อเข้าสู่จิตบำบัด บทความนี้เป็นความพยายามของฉันในการปรับสมดุลและเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการบำบัดทั้งสองประเภท คุณควรตัดสินใจอย่างไรว่าการบำบัดแบบกลุ่ม

หรือแบบรายบุคคลดีที่สุดสำหรับคุณ จิตบำบัดในตอนแรกต้องจำไว้ว่าการบำบัดเฉพาะบุคคลไม่จำเป็นต้องเข้ากันไม่ได้กับวิธีการบำบัดแบบกลุ่ม ไม่รวมกัน บ่อยครั้งทั้งสองแนวทางอาจรวมกันจิตบำบัดอย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนในการบริการของลูกค้าทัศนคติเชิงปรัชญาและการบำบัดของฉันเกี่ยวกับทั้งสองแนวทางขึ้นอยู่กับแนวความสัมพันธ์ของฉัน ‘การบำบัด’ สำหรับฉันจะเกิดขึ้นในรูปแบบการแสวงหาความสัมพันธ์เชิงสัมผัสเท่านั้น

ความคล้ายคลึงที่สำคัญบางอย่างและแน่นอนว่ามีบางส่วนที่ทับซ้อน

ดังนั้นจึงอยู่ในความสัมพันธ์ในการรักษาระหว่างผู้บำบัดและผู้รับบริการจิตบำบัดที่ฐานที่สำคัญจะถูกสร้างขึ้นในตอนแรกและจากการเชื่อมต่อดังกล่าวสามารถเกิดการทดลองและการติดต่อได้ จิตบำบัดสำหรับฉันแล้วการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกของบุคคลในการติดต่อมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการบำบัดแบบกลุ่มหรือรายบุคคลพวกเขาติดต่อฉันอย่างไรหรือไม่แล้วแต่กรณีเป็นหนึ่งในเบาะแสชุดแรกในการพิจารณาว่าการบำบัดแบบกลุ่มหรือรายบุคคลเหมาะสมที่สุดสำหรับบุคคลหรือไม่ในการดูความแตกต่างที่เฉพาะเจาะจงระหว่างทั้งสองวิธีและเพื่อเริ่ม แกะกล่อง ออกเราจะเริ่มเห็นความแตกต่าง

และความคล้ายคลึงที่สำคัญบางอย่างและแน่นอนว่ามีบางส่วนที่ทับซ้อนกันในพื้นที่เฉพาะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้นการบำบัดเฉพาะบุคคลต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติบางประกาจิตบำบัดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางจิตบำบัดประเภทนี้ความสนใจเป็นพิเศษความสนใจแบบ ‘หนึ่งต่อหนึ่ง’ จิตบำบัดแบบพิเศษที่สามารถให้ได้ภายในแนวทางของแต่ละบุคคลนั้นมีความสำคัญมากและที่นี่ลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าสามารถบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้ผู้อื่นได้รับทราบเป็นครั้งแรกจิตบำบัด มันอยู่ในความสัมพันธ์ทางการรักษาที่พวกเขาควรได้รับการได้ยินอย่างแท้จริงและตรวจสอบความถูกต้อง

นักบำบัดสามารถตรวจสอบความชอกช้ำในวัยเด็กได้และการทำเช่นนั้น

สำหรับบุคคลพิเศษที่ไม่เหมือนใครที่พวกเขาเป็น จิตบำบัดที่นี่จะให้ความสนใจเป็นพิเศษแม้กระทั่งความเจ็บปวดและความวิตกกังวลเล็กน้อยของลูกค้า ความเป็นอยู่ของลูกค้าจะได้รับเกียรติและเคารพภายในความสัมพันธ์บำบัดแบบสะกดจิตบำบัดหนึ่งต่อหนึ่ง’ แบบพิเศษนี้ที่ลูกค้ามีโอกาสที่จะรู้สึกปลอดภัยและปราศจากข้อ จำกัด ความต้องการและ

ความคาดหวังของ ผู้อื่น’ หรือ ‘อื่น ๆ ‘ ที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจเป็นหรือเป็นอันตรายต่อพวกเขา จิตใจ.การตรวจสอบความถูกต้องของการบาดเจ็บในวัยเด็กอยู่ในความสัมพันธ์แบบ ‘หนึ่งต่อหนึ่ง’ จิตบำบัดที่นักบำบัดสามารถให้เวลากับ ‘เด็กภายใน’ เป็นรายบุคคลกับลูกค้าเด็กที่อาจได้รับบาดเจ็บแปลกแยกอับอายหรือถูกทารุณกรรม จิตบำบัดนักบำบัดสามารถตรวจสอบความชอกช้ำในวัยเด็กได้และการทำเช่นนั้นให้สิทธิ์เชิงบวกและการสนับสนุนใหม่แก่เด็กที่ได้รับความเสียหาย