แปลภาษาญี่ปุ่นสำหรับคำที่ตัวคันจิยากและคลุมเครือมากเกินไป

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างการแปลชื่อภาษาญี่ปุ่นและการแปลชื่อภาษาอังกฤษ และช่วยให้คุณเข้าใจว่าจะเลือกชื่ออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลภาษาญี่ปุ่นสำหรับอักษรคันจิมีสามสคริปต์ภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างกันสำหรับการเขียนชื่อของคุณในภาษาญี่ปุ่น ในภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่นคุณสามารถออกเสียงชื่อของคุณโดยใช้ตัวอักษรคะตะคะนะ ฮิรางานะ หรือแม้แต่คันจิอักษรคันจิมักใช้สำหรับความหมายโดยเฉพาะอักษรฮิระงะนะใช้

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักสำหรับคำที่ตัวคันจิยากและคลุมเครือมากเกินไป เป็นการลงท้ายด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยคันจิบางคำและสำหรับอนุภาคอักษรคะตะคะนะส่วนใหญ่จะใช้สำหรับคำต่างประเทศและเน้นคำพื้นเมือง โดยมีบทบาทคล้ายกับที่เล่นโดยตัวเอียงในภาษาอังกฤษสคริปต์ที่นิยมมากที่สุดแปลภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวตะวันตกคือคันจิความแตกต่างระหว่างชื่อภาษาญี่ปุ่นและการแปลชื่อภาษาอังกฤษ ต่างจากการแปลชื่อภาษาอังกฤษ คนญี่ปุ่นใช้คันจิเป็นสัญลักษณ์

เป็นการรวมตัวอักษรคันจิที่มีเสียงใกล้เคียงกับชื่อภาษาอังกฤษที่แปล

การออกเสียงเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงความหมายที่แท้จริงเมื่อแปลชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นแปลภาษาญี่ปุ่น คำง่ายๆ เช่น หมายถึง ร่างกาย สามารถเขียนโดยใช้ตัวอักษรคันจิผสมกันแปลภาษาญี่ปุ่นซึ่งความหมายไม่เกี่ยวข้องกับความหมายที่ตั้งใจไว้เลยวิธีนี้ใช้ได้กับการแปลชื่อภาษาญี่ปุ่นจริงๆเราเขียนชื่อภาษาอังกฤษให้มีความหมายไม่ได้เหรอ เรามีสองวิธีในการเขียนชื่อด้วยตัวอักษรคันจิที่มีความหมายการแปลตามสัทศาสตร์และสุนทรียศาสตร์นี่คือวิธีการที่มีทั้งเสียง

และความหมาย เป็นการรวมตัวอักษรคันจิที่มีเสียงใกล้เคียงกับแปลภาษาญี่ปุ่นชื่อภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ต่างจากการแปลการออกเสียงที่เรียกว่า Ategi แปลภาษาญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิง เนื่องจากให้ความสำคัญกับความหมายของอักขระตัวอย่างเช่น การเขียน David ด้วยคันจิเป็นคำพูดที่ดูดีนี่เป็นวิธีการที่รักษาความหมายของชื่อภาษาอังกฤษดั้งเดิมไว้อย่างมาก จำเป็นต้องรู้ความหมายดั้งเดิมของชื่อภาษาอังกฤษก่อนจึงจะแสดงผลได้แม้ว่าใบรับรองจะไม่ได้บังคับ แต่ก็ช่วยได้อย่างแน่นอน นักแปลมืออาชีพส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมใดสมาคมหนึ่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความสอดคล้องในการใช้ข้อกำหนด

ผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาต่างประเทศแปลภาษาญี่ปุ่นมักจะสามารถพึ่งพาได้เพื่อให้ผลลัพธ์โดยเฉลี่ยอย่างน้อยบ่อยครั้ง คุณภาพของการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย ถูกกำหนดโดยเทคนิคการแก้ไขและการจัดรูปแบบที่นักแปลใช้ หน่วยงานขนาดใหญ่มักจะมอบหมายงานแปลให้กับชุดของผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ จากนั้นจึงแปลงการพิสูจน์อักษรโดยกลุ่มที่สอง ซึ่งช่วยขจัดข้อผิดพลาด

หรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแปลได้มาก หน่วยงานอื่น ๆ สมัครใช้บริการโปรแกรมการแปลขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแปลภาษาญี่ปุ่นมีความสอดคล้องในการใช้ข้อกำหนดทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่คุณจะต้องยืนยันเมื่อค้นหานักแปลที่มีศักยภาพ คุณสามารถหาข้อมูลนี้ได้โดยติดต่อหน่วยงานที่คุณต้องการทำงานด้วยและนัดสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม นักแปลส่วนใหญ่จะอาสาให้ข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์ของพวกเขา