ถังเคมีป้องกันการรั่วไหลที่อันตรายไม่ให้เข้าถึงแหล่งน้ำหรือพื้นที่อาศัย

เมื่อจัดเก็บสารเคมีต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณาหลายประการถังเคมี สารเคมีบางประเภทที่คุณอาจคาดว่าจะเก็บไว้ในถังเก็บสารเคมี ได้แก่ สารฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าเชื้อถังเคมี สารขับไล่สัตว์และนก สีย้อม ไม้ถนอมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กาว ตัวทำละลาย ถังเคมีและผลิตภัณฑ์ป้องกันการเปรอะเปื้อน น้อยสารเคมีเหล่านี้หลายชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์และ/หรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม

ถังเก็บสารเคมีควรได้รับการผลิต ออกแบบ ถังเคมีและทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่เข้มงวดซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลและความปลอดภัยข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งเมื่อต้องรับมือกับสารเคมีคือสิ่งที่ถังเก็บสารเคมีทำมาจากวัสดุใด จำเป็นอย่างยิ่งที่วัสดุที่ใช้ต้องทนต่อสารใดก็ตามที่อยู่ภายใน ถังเคมีนอกจากนี้ยังต้องสามารถทำงานภายใต้พารามิเตอร์ทางกลของสาร เช่น การกัดกร่อน การกัดกร่อน อุณหภูมิ และความดัน

ป้องกันการรั่วไหลที่เป็นอันตรายไม่ให้เข้าถึงแหล่งน้ำหรือพื้นที่ที่อาศัย

ถังเก็บสารเคมีเหล่านี้อาจได้รับความร้อนสูง เย็น แรงดัน สุญญากาศ หรือลักษณะที่ก้าวร้าว ซึ่งหมายถึงความเป็นกรดหรือการกัดกร่อนของสารเคมีที่เก็บไว้ ผู้ผลิตสารเคมีมักจะแนะนำเงื่อนไขถังเคมีที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของตน ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ถังเคมีอย่างระมัดระวังคำแนะนำที่สมเหตุสมผลเมื่อจัดเก็บสารเคมีจำนวนมากคือการมีระบบกักกันสำรองในกรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือหกโดยไม่ได้ตั้งใจ ถังเคมีระบบดังกล่าวอาจรวมถึงถาดรองน้ำหยดหรือถาดดักน้ำ ถาดรองซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวไหล

ออกหรือบูมซึ่งเป็นอุปสรรคในการป้องกัน ข้อควรระวังเหล่านี้จะป้องกันการรั่วไหลที่เป็นอันตรายไม่ให้เข้าถึงแหล่งน้ำหรือพื้นที่ที่อาศัยอยู่ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรง ถังเคมีแน่นอนว่าพวกเขาสามารถประหยัดเงินได้มาก ในระยะยาวถังเคมี ค่าใช้จ่ายที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการฟ้องร้องและค่าปรับ เบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้น ค่าทำความสะอาด และการสูญเสียการผลิตและทรัพยากรความกังวลอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีจำนวนมากคือสารเคมีที่ทำปฏิกิริยาร่วมกันควรแยกออกจากกัน มิฉะนั้น ในกรณีของการรั่วไหลถังเคมี ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถรวมกัน

ควรขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้การตรวจสอบการบำรุงรักษา

ปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ความหายนะ นี่คือจุดที่ความต้องการระบบกักกันสำรองมีประสิทธิภาพมากถังเคมี ในทำนองเดียวกัน ควรเก็บสารที่ติดไฟได้ในภาชนะเหล็กกันไฟให้ห่างจากเปลวไฟหรือประกายไฟใดๆ ถังเคมีหากมีสารไวไฟจำนวนมากรวมกัน คุณอาจต้องใช้ห้องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษเพื่อจัดเก็บ ถังเคมีควรขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้การตรวจสอบการบำรุงรักษาและการควบคุมดูแลเป็นประจำควรเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อยืนยันความปลอดภัย

และการดูแลรักษาถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่เหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ถังเคมีหากรถถังถูกทิ้งไว้ให้เก่าเกินไปหรือถูกวางในตำแหน่งที่ไม่ได้รับการอนุมัติ พวกมันอาจกลายเป็นภาระรับผิดชอบและสิ่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหามากมายที่เราได้กล่าวไปแล้ว ความเสียหายใดๆ จะต้องได้รับการซ่อมแซมทันทีหรือเปลี่ยนถังใหม่ ไม่ว่าจะสะดวกและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด